Bilde

Spontanpneumothorax

pneumothorax, spontan

Røntgenbildet viser en venstresidig pneumothorax der lungen er redusert til ca. halve volumet. Ytterkanten på venstre lunge er klart synlig, og hjertet er forskjøvet over mot høyre side.