Bilde

Ventilpneumothorax

Ventilpneumothorax

Pneumothorax

Ventileffekt med betydelig overskytning av mediastinum

  1. Dren
  2. Luftfylt thorakshule
  3. Bronkie (pilene står en over og en under carina)
  4. Høyre hjerteskygge
  5. Venstre hjerteskygge
  6. Diafragma