Bilde

Øsofagus og nedre sphinkter

Temaside om Korona
Øsofagus og nedre sfinkter

Øsofagus og nedre sphinkter framstilt med dobbelkontrast-teknikk

  1. Øsofagus (spiserør)
  2. Nedre sphinkter
  3. Magesekk