Bilde

Caput femoris, blodforsyning

Caput femoris, blodforsyning

Blodforsyningen til leddhodet på lårbeinet er truet ved brudd nær leddhodet. I verste fall kan dette føre til avaskulær nekrose og det utvikler seg caputnekrose som vist på figuren. Normalt caput til venstre og caputnekrose til høyre.

Også ved sykdommen Calvé-Legg-Perthes svikter blodforsyningen til leddhodet og kan medføre deformering som antydet på figuren.