Bilde

Dermatom C6

Dermatom C6

Et dermatom er det området i huden som har nerveforsyning fra en enkelt nerverot fra ryggmargen. Det vil si at dersom nerverot C6 skades, vil en miste følelsen i dermatom C6.