Bilde

Dermatom C7

Dermatom C7

Et dermatom er det området i huden som har nerveforsyning fra en enkelt nerverot fra ryggmargen. Det vil si at dersom nerverot C7 skades, vil en miste følelsen i dermatom C7.