Bilde

Dermatom C8

Dermatom C8

Et dermatom er det området i huden som har nerveforsyning fra en enkelt nerverot fra ryggmargen. Det vil si at dersom nerverot C8 skades, vil en miste følelsen i dermatom C8.