Bilde

Dermatom L4

Dermatom L4

Høyre ben sett forfra og venstre ben fra utsiden.

Et dermatom er det området i huden som har nerveforsyning fra en enkelt nerverot fra ryggmargen. Det vil si at dersom nerverot L4 skades, vil en miste følelsen i dermatom L4. Følelsesutfallet kan med andre ord indikere hvor skaden sitter.