Bilde

Dermatom S1

Temaside om Korona
Dermatom S1

Høyre ben sett forfra og venstre ben fra utsiden.

Et dermatom er det området i huden som har nerveforsyning fra en enkelt nerverot fra ryggmargen. Det vil si at dersom nerverot S1 skades, vil en miste følelsen i dermatom S1.

S1 dermatomet påvirkes ofte ved ischias ved at et skiveprolaps trykker på nerveroten. Enklest påvises dette ved at det er svekket følelse i huden langs ytre fotrand, og på utside/bakside av leggen.