Bilde

Droppfinger

Droppfinger

Brudd av strekkesenen til ytterleddet i fingeren. Medfører at fingeren ikke kan rettes ut i dette leddet (droppfinger).