Bilde

Femurbrudd, transkondylært

Fraktur transkondylær femoris