Bilde

Fraktur transkondylær tibia

Fraktur transkondylær tibia
  1. Tibia
  2. Beinfragment
  3. Fibula
  4. Femurkondylen