Bilde

Hammertå

Hammertå

Markering (1) viser den del av mellomleddet samt bløtdeler som fjernes for å oppheve hammertåstilling.