Bilde

Injeksjon i supraspinatus

 • Injeksjon i supraspinatus
 • Ved å holde armen i denne stillingen, bak på ryggen med bøy i albuen, blir supraspinatusfestet på overarmsbeinet godt tilgjengelig for injeksjonsbehandling.
  Ved å holde armen i denne stillingen, bak på ryggen med bøy i albuen, blir supraspinatusfestet på overarmsbeinet godt tilgjengelig for injeksjonsbehandling.

Injeksjon i supraspinatus-senen

 1. Sprøyte
 2. Supraspinatus senefeste på overarmsbeinet.
  Det forekommer ofte betennelse nær senefestet, markert med rødt.
  En vanlig behandlingsform er å injisere kortison rundt dette senefestet.
 3. Tegning 1 er ikke optimal. Overarmen skal være innadrotert (be pasienten legge hånden bak på veikryggen - tegning 2 viser riktig posisjonering).
 4. En alternativ injeksjonsteknikk er å sette injeksjonen subacromialt, proksimalt for tuberculum majus på humerus. Ved valg av denne teknikken må nålespissen peke på skrå oppover i området under acromion. Se også omtalen i dokumentet om skuldertendinitter.