Bilde

Kolumnakompresjon

Columnakompresjon

Forkalkninger (påleiringer) både baktil og fortil i leddet mellom to virvler i nakken. Skiven mellom er sammenklemt. Nedenfor ses normal mellomvirvel-skive.