Bilde

M. extensor carpi superficialis, ruptur

Superficialisseneruptur ekstensor carpi

Senen som retter ut midtleddet på fingeren, er overrevet.