Bilde

Posisjon av arm ved supraspinatus injeksjon

Posisjon av arm ved supraspinatus injeksjon

Ved å holde armen i denne stillingen, bak på ryggen med bøy i albuen, blir supraspinatusfestet på overarmsbeinet godt tilgjengelig for injeksjonsbehandling.