Bilde

Supraspinatussene

Supraspinatussene

Supraspinatusmuskelen har sitt utspring på baksiden av scapula. Senen fester på tuberculum majus på forsiden av humerus.
Muskelen abduserer og roterer overarmen