Bilde

Ankel side

Temaside om Korona
Ankel side

Ankelbilde sett fra lateralsiden

  1. Fibula (det lille leggbenet)
  2. Tibia (skinnebenet)
  3. Talus (ankelbenet)
  4. Os naviculare (båtbenet)
  5. Os cuneiforme (kilebene)
  6. Calcaneus (hælbenet)