Bilde

Ankel side

Ankel side

Ankelbilde sett fra lateralsiden

  1. Fibula (det lille leggbenet)
  2. Tibia (skinnebenet)
  3. Talus (ankelbenet)
  4. Os naviculare (båtbenet)
  5. Os cuneiforme (kilebene)
  6. Calcaneus (hælbenet)