Bilde

Ankelartrose, side

Ankelartrose, side

Redusert bruskhøyde (1) og påleiringer (2)