Bilde

Ankelfraktur, ustabil

Temaside om Korona
Ankelfraktur, ustabil

Brudd (1) gjennom distale fibula med ruptur av syndesmosen (2). Betydelig sprik i ankelgaffelen

  1. Brudd
  2. Syndesmose
  3. Tibia (skinnebenet)
  4. Talus