Bilde

Bekhterev, lumbalcolumna

Bekhterev, lumbalcolumna

Brodannende forbeninger mellom ryggvirvler (1 og 2)

Bifunn: Kateter (3)