Bilde

Bekken

Bekken

Normalt frontalbilde av bekken med sacrum og hofter

  1. Trochanter major
  2. Collum femoris(lårhals)
  3. Caput femoris (leddhode)
  4. Os ilium
  5. Os coccygis
  6. Symfysen
  7. Os ischii