Bilde

Clavikulafraktur

Clavikulafraktur

Tverrfraktur (1) med ca. 1,5 cm forkortning litt lateralt for midten av høyre krageben

  1. Fraktur
  2. Acromion - det benede taket i skulderleddet
  3. Clavicula (kragebeinet)
  4. Spina scapula