Bilde

Fingerfraktur front

Fingerfraktur front

Skråfraktur uten feilstilling gjennom tredje fingers proksimale falang

  1. Distale falang (ytre fingerben)
  2. Mediale falang (midtre fingerben)
  3. Proksimale falang (indre fingerben)
  4. Metakarp (mellomhåndsben)