Bilde

Gonartrose, alvorlig

Gonartrose, alvorlig

Frontalbilde av kneledd med redusert bruskhøyde, subchondral sklerose (1) og betydelige randpåleiringer (2) og cystiske oppklaringer (3)