Bilde

Greenstickfraktur

Greenstickfraktur

Fraktur (1 og 2) distalt i radius med lett bakovervinkling av distale fragment (1 og 2). Benet er bøyd, men ikke løsnet