Bilde

Hånd, front

Temaside om Korona
Hånd, front

Normalt bilde av hånd sett fra oversiden

  1. Distale falang
  2. Mediale falang
  3. Proksimale falang
  4. Metacarp