Bilde

Malleolfraktur

Malleolfraktur

Frontal- og skråprojeksjon av venstre ankel

Skråfraktur (1 og 2), uten feilstilling gjennom laterale malleol
Frakturen er best synlig i skråprojeksjon (2)