Bilde

Metacarp 1 fraktur

Metacarp 1 fraktur

Fraktur gjennom basis av første metacarp (1)