Bilde

Metacarp 5 fraktur

Temaside om Korona
Metacarp 5 fraktur

Tverrfraktur femte metacarp (pil)

Typisk fraktur etter slag mot hardt objekt, vegg eller hake