Bilde

Finger-fraktur side

Phalanx-fraktur side

Fraktur i 3. fingers proksimale falang uten feilstilling