Bilde

Radiusfraktur, side

Radiusfraktur, side

Fraktur (pil) gjennom distale radius med dorsal vinkling av distale fragment