Bilde

Radiusfraktur

Radiusfraktur

Fraktur (pil) gjennom distale radius med lett dorsalvinkling av distale segment, "(Bajonettfeilstilling).
Sidebilde til venstre, frontbilde til høyre