Presentasjon 2.0

Teiping av albuen

Temaside om Korona

Teiping av albuen

Albueteiping bilde#1

En praktisk gjennomgang av hvordan du teiper

Forhindrer overstrekking av albuen og begrenser bevegelsen i leddet.

  • En serie støtteremser med teip dras diagonalt over albuen
  • Den foregående turen bør overlappes 2 cm
  • For å hindre irritasjon akkurat i bøyefuren kan det legges et skumgummistykke her
Albueteiping bilde#2

Teiping av albuen – trinn 2

  • Et bredt elastisk bind legges med start som et sirkulært band på overarmen
  • Deretter dras en diagonal tur over mot innsiden av albueleddet ...
Albueteiping bilde#3

Teiping av albuen – trinn 3

  • ... under undersiden av albuen og opp diagonalt mot det sirkulære ankeret som startet turen ...
Albueteiping bilde#4

Teiping av albuen – trinn 4

  • ... rundt albuens bakside og ned mot undersiden av albuen, der denne festes med en sirkulær tur