Presentasjon 2.0

Teiping av lenderyggen

Temaside om Korona

Teiping av lenderyggen

En praktisk gjennomgang av hvordan du teiper

Lenderyggsteiping bilde#1
Lenderyggsteiping bilde#2

Teiping av lenderyggen – trinn 1

Teipingen brukes ved akutte ryggsmerter med bevegelsesinnskrenking.

  • Dra første turen fra venstre sides hoftebenskam og mot høyre
  • Legg en kryssende teipremse over denne med motsatt draretning
Lenderyggsteiping bilde#3
Lenderyggsteiping bilde#4

Teiping av lenderyggen – trinn 2

  • Forsett oppover ryggen til hele lende-ryggen er dekket
  • Deretter legges horisontale teipremser
Lenderyggsteiping bilde#5
Lenderyggsteiping bilde#6

Teiping av lenderyggen – trinn 3

  • Den neste horisontale turen (10) legges i motsatt retning som 9
  • Fortsett med skiftevis horisontale turer fra venstre og høyre oppover til hele lenderyggen er dekket
Lenderyggsteiping bilde#7

Teiping av lenderyggen – trinn 4

  • Turene festes med et anker på hver side av ryggen
Lenderyggsteiping bilde#8