Presentasjon 2.0

Forbinding av lyskeskader

Forbinding av lyskeskader

En praktisk gjennomgang av hvordan du teiper

Skader på strukturer i lysken innbefatter som regel muskeloverstrekninger. Forbindingen er både uelastisk og elastisk, og den vil støtte og hindre nye overstrekninger.

Lyskeskader, forbinding bilde#1

Forbinding av lyskeskader – trinn 1

  • Den første individuelle turen legges spiralformet fra utsiden av låret, diagonalt ned mot lysken og rundt baksiden av låret, for så å avsluttes på utsiden av låret
Lyskeskader, forbinding bilde#2

Forbinding av lyskeskader – trinn 2

  • Fortsett turene slik at de dekker skaden med 5 cm over og 5 cm under
Lyskeskader, forbinding bilde#3

Forbinding av lyskeskader – trinn 3

  • Forbindingen forsterkes med et 15 cm bredt gummiband som festes med tre teipeturer

Forbinding av lyskeskader – trinn 4

Til slutt legges et elastisk bind som vist og festes med tre teipbiter på lårets ytterside (jfr. også neste bilde).

Lyskeskader, forbinding bilde#4
Lyskeskader, forbinding bilde#5

Fortsettelse trinn 4

Lyskeskader, forbinding bilde#6