Video

Injeksjon i albueledd

Video som demonstrerer injeksjonsteknikk.