Video

Injeksjon i håndleddet

Video av injeksjon i håndleddet (radioulnarleddet).