Video

Injeksjon i øvre del av AC-leddet

Video som demonstrerer injeksjon i øvre del av AC-leddet.