Video

Injeksjon i skulderleddet

Video som demonstrerer injeksjon i skulderleddet ved kapsulitt.