Video

Injeksjon i tommelleddet

Video av injeksjon i 1. carpometacarpalleddet.