Bilde

Grad 1 refluks urin

Grad 1 refluks urin

Normalt er det en lukkemekanisme mellom urinblære og urinleder slik at urinen ikke kommer over i urinlederen ved vannlatning. Ved reflux er denne lukkefunksjonen svekket. Ved vannlatning strømmer noe urin feil vei, det vil si oppover i urinlederen.
Ved grad 1 refluks strømmer urinen bare til nedre del av urinlederen, og renner deretter tilbake i blæren.