Bilde

Grad 2 refluks urin

Grad 2 refluks urin

Normalt er det en lukkemekanisme mellom urinblære og urinleder slik at urinen ikke kommer over i urinlederen ved vannlatning. Ved reflux er denne lukkefunksjonen svekket. Ved vannlatning strømmer noe urin feil vei, det vil si oppover i urinlederen.
Ved grad 2 refluks strømmer urinen helt opp til nyrebekkenet, og renner deretter tilbake i blæren.