Bilde

Grad 3 refluks urin

Grad 3 refluks urin

Normalt er det en lukkemekanisme mellom urinblære og urinleder slik at urinen ikke kommer over i urinlederen ved vannlatning. Ved reflux er denne lukkefunksjonen svekket. Ved vannlatning strømmer noe urin feil vei, det vil si oppover i urinlederen.
Ved grad 3 refluks strømmer urinen helt opp til nyrebekkenet, og både nyrebekken og urinledere blir noe utvidet.