Bilde

Urinreflux

Urinreflux

Refluks innebærer en tilbakestrømming. Når muskler presser sammen urinblæren (3) vil den normale reaksjonen være at urinen strømmer ned og ut gjennom urinrøret (4). Ved refluks blir også urinen presset oppover i urinlederene (2) i retning av nyrene (1) - slik bildet viser. Urinen som ble presset oppover vil renne tilbake ned i urinblæren etter avsluttet vannlatning. Urinblæren blir derfor aldri helt tom, dette øker blant annet risikoen for urinveisinfeksjoner.