Bilde

Dobbeltanlegg

Dobbeltanlegg (urografi)

Urografi

Dobbelt nyrebekken i høyre nyre (1)

Som bifunn sees en tablett i tarmen (pil)