Bilde

Nyrecyste

Nyrecyste (CT)

CT axialbilde med i.v. kontrast

Velavgrenset, homogent, lavattenuerende (mørkt) område (1) foran i høyre nyre