Bilde

Nyrecyste

Nyrecyste (urografi)

Urografi

Rund oppfylling i øvre pol av høyre nyre (pil).
Øvre calyxgruppe er forskjøvet nedover.
For å utelukke tumor må det gjøres ultralyd.