Bilde

Sinusitt

Sinusitt

CT coronalbilde

Utfylte ethmoidalceller (1) og fremre deler av maxillarsinus (2) på begge sider